Proponujemy Państwu trzy możliwości korzystania z naszych flipperów:
członkostwo w klubie
udział w turniejach i grę rekreacyjną
własne imprezy i eventy




 
KLUB

Oprócz turniejów klub jest czynny w minimum dwie wybrane soboty miesiąca od godz. 11:00 do 19:00. O konkretnych datach w kolejnych kwartałach roku będziemy informować z wyprzedzeniem na naszym profilu facebookowym

Bilety i karnety uprawniające do nielimitowanego grania rekreacyjnego na wszystkich flipperach:
Bilet jednodniowy 50 zł
Karnet roczny 600 zł (ważny od dnia zakupu do końca roku 2015 r.)
Karnet półroczny 400 zł (ważny od dnia zakupu przez cały okres danego miesiąca plus przez sześć kolejnych liczonych od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu zakupu, czyli np. kupiony 3 czerwca ważny jest do końca grudnia)
Karnet kwartalny 250 zł (ważny od dnia zakupu przez cały okres danego miesiąca plus przez trzy następne liczone od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu zakupu, czyli np. kupiony 16 czerwca ważny jest do końca września).

Wyżej wymienione bilety i karnety uprawniają nabywcę do nielimitowanej gry rekreacyjnej we WSZYSTKIE dni, gdy klub jest ogólnodostępny (a więc za wyjątkiem zamkniętych imprez prywatnych). Dotyczy to także turniejów (przy czym pierwszeństwo gry mają zawsze ich uczestnicy) oprócz turniejów Printimus Pinball Cup. Nie obejmują one wybranych flipperów działających na wrzuty.
Dla młodzieży do lat 18 zniżka 50%, szczegóły niżej.
Posiadacze karnetów płacą połowę stawek za udział w turniejach!

UDZIAŁ W TURNIEJACH I GRA REKREACYJNA

Bilet za udział w turnieju (w tym gra rekreacyjna bez ograniczeń), zwykle nie mniej niż 12 godzin grania 90 zł (płatne on-line na KupBilet.pl, na miejscu w dniu imprezy 120 zł)

Karnet na wszystkie turnieje 360 zł
Turniejów w roku 2015 będzie sześć, średnio jeden na dwa miesiące, data podana będzie minimum 2 tygodnie wcześniej. De facto będą to dni turniejowe, bowiem jednego dnia rozgrywane będą dwa turnieje plus zawody towarzyszące i konkursy.

Karnet na wybrane trzy z sześciu turniejów 200 zł.
Właściciel karnetu sam w trakcie roku podejmuje decyzję w którym turnieju chce wziąć udział, jest tylko zobowiązany do powiadomienia o tym organizatora najpóźniej 24 godziny przed imprezą.

Bilety i karnety turniejowe uprawniają także danego dnia turniejowego do nielimitowanego grania rekreacyjnego.
UWAGA! - zniżka dla posiadaczy karnetu klubowego 50%, czyli odpowiednio 45, 180 i 100 zł.
Debiutant turniejowy płaci za udział w turnieju złotówkę pod warunkiem, że wcześniej nie grał rekreacyjnie.
Karnety nie obejmują turnieju Printimus Pinball 2015.

 
IMPREZY I EVENTY

Możemy zorganizować dowolną imprezę zamkniętą (event, spotkanie okolicznościowe, towarzyskie, bądź firmowe, wieczór kawalerski itp.) z flipperami, tak w formie turnieju, jak i po prostu gry na nich (względnie mieszanej na przykład – zawody plus zabawa). Do tego zapewniamy catering lub inną formę wyżywienia. W okresie gdy pogoda na to pozwala chętnie przygotujemy na zewnątrz bufet, grilla czy ogródek. Załatwimy także nocleg (w bezpośrednim sąsiedztwie działa nowy, zaprzyjaźniony hotel), transport czy oprawę muzyczną, a nawet kameralny koncert. Na terenie klubu może przebywać jednorazowo około 50 osób. To jest jedyne ograniczenie.

Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od czasu, liczby osób i dodatkowych usług (np. organizacji turnieju). W zapytaniu proszę podać PIĘĆ zasadniczych informacji:
1. Charakter imprezy np. impreza firmowa, zlot, urodziny itp.
2. Kto jest organizatorem
3. Czas (data i długość trwania)
4. Liczba uczestników
5. Jakich dodatkowych usług Państwo potrzebujecie np. organizacja turnieju, wyżywienie?


OFERTA ZNIŻKOWA dla dzieci i młodzieży oraz rodzin (dotyczy KLUBU i TURNIEJÓW)

Dzieci do lat 13 towarzyszące osobie dorosłej są zwolnione z opłat, w tym także za udział w turniejach. Przy czym może ona wprowadzić dwoje dzieci w tym wieku i muszą one pozostawać pod jej opieką.
Młodzież w wieku od lat 13 do 18 płaci połowę ww. stawek, ale może przebywać na terenie klubu wyłącznie z opiekunem lub za jego zgodą. UWAGA – ta bonifikata nie może być łączona, czyli połowa stawki obowiązuje albo za bilety i karnety klubowe, albo turniejowe. Tak więc niepełnoletni posiadacz karnetu klubowego płaci pełne stawki za bilety i karnety turniejowe.